Bohemismus - tradice zavazuje

Tradičně usilujeme o spolupráci Čechů, Moravanů a Slezanů českého a německého jazyka

J sme potomky obyvatel Českých zemí českého i německého jazyka. Součástí naší rodinné tradice je odmítání českého i německého nacionalismu. Naši předkové patřili v době habsburské monarchie k tzv. druhé společnosti, v době První republiky k vyšší střední třídě. Někteří z nich se podíleli na budování českého státu bez ohledu na svou jazykovou příslušnost.

V zemích Koruny české měly od nepaměti domovské právo oba zemské jazyky: čeština i němčina. Vzhledem k tomu, že spojovacím prvkem mezi oběma historickými národy byla koruna svatováclavská, která je uložena v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, rozhodli jsme se sponzorovat výstavbu nových varhan na tomto nejposvátnějším místě našeho státu. (více informací zde). Spolupracujeme také se Společností Národního muzea Matice české, Maticí moravskou a Muzejní a vlastivědnou společností v Brně.

M iroslav Pavlák, Ph.D. se v duchu rodinné tradice považuje za stavitele mostů mezi Čechy a Němci. Písemné ocenění za jeho propagaci česko – rakouské spolupráce se mu dostalo od velvyslance České republiky v Rakousku pana Jiřího Gruši. Na příkladě německo-francouzského usmíření usiluje o usmíření česko-německé.