Zemanská rychta v Krásensku u Vyškova

Unikátní místo prolínání stylů od gotiky přes renesanci, baroko a klasicismus k moderně

Z emanská rychta byla vážně poškozena na počátku zimy 1944, kdy byla celá obec Krásensko nacisty vystěhována (183 rodin), vyrabována (kostelní zvony byly z krásenského kostela uloupené již v roce 1942) a téměř srovnána se zemí. Krásensko mělo být vymazáno z mapy Moravy a v jeho katastru měla být zřízena vojenské střelnice Waffen SS. V tomto žalostném stavu našly tuto nešťastnou obec osvobozující armády 10. května 1945. Zcela rozbořen byl i náš starý rodový statek, který patřil našemu rodu od počátku 18. století do roku 1817, kdy ho koupil od mého 3x praděda Urbana Pavlaka podnikatel Josef Beyer (od té doby nesl název Beyerův statek), který zřídil na statku tkalcovskou manufakturu s 20 tkalcovskými stavy. Tkalcovna živila mnoho rodin v Krásensku a okolí (Více info).

Mé poděkování patří panu PhDr. Janu Eliášovi za vyslovení souhlasu s uveřejněním Stavebně historického průzkumu zemanské rychty v Krásensku na těchto internetových stránkách.