Profil PKMC

Rodový etický kodex

V bodě 3 Rodového etického kodexu se uvádí:

Až dotrpíme, kosti své složíme, pak bude lhostejno, zda jsme byli za živa syti, či hladovi, šťastni, či ztrápeni, zdrávi, či chorobni, povyšováni, či soustavně pomíjeni. Jen to, co vykonáme na prospěch budoucích ve vědě, umění i z milosrdné lásky k bližnímu potrvá, posvětí v hostii černý chléb našich večeří, obtočí muka nehodného ponížení zářivou gloriolou.

Část Rodového etického kodexu vydaného tiskem dne 19. července 1928: