Profil PKMC

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského

Se spolubratry v první řadě první zprava.

V květnu 2010 jsem navštívil ve městě Saint Julian na Maltě zrestaurovaný hrad Lanzun, na kterém byl 12. 5. 1973 slavnostně inaugurován Don Francisco de Borbon y de Borbon, Duque de Sevilla 47. velmistrem Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.