Profil PKMC

Bohemismus – tradice zavazuje

Jsme potomky obyvatel Českých zemí českého i německého jazyka. Součástí naší rodinné tradice je odmítání českého i německého nacionalismu. Naši předkové patřili v době habsburské monarchie k tzv. druhé společnosti, v době první republiky k vyšší střední třídě. Někteří z nich se podíleli na budování českého státu bez ohledu na svou jazykovou příslušnost.

Mapa Čech

V zemích Koruny české měly od nepaměti domovské právo oba zemské jazyky: čeština i němčina. Vzhledem k tomu, že spojovacím prvkem mezi oběma historickými národy byla koruna svatováclavská, která je uložena v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, rozhodli jsme se sponzorovat výstavbu nových varhan na tomto nejposvátnějším místě našeho státu (více informací zde). Spolupracujeme také se SPOLEČNOSTÍ NÁRODNÍHO MUZEA MATICE ČESKÉMATICÍ MORAVSKOU a MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNOU SPOLEČNOSTÍ V BRNĚ.

Miroslav Pavlák, Ph.D. se v duchu rodinné tradice považuje za stavitele mostů mezi Čechy a Němci. Je lektorem německého jazyka ve Svazu Němců Region Chebsko (Bund der Deutschen – Landschaft Egerland). Písemné ocenění za jeho propagaci česko – rakouské spolupráce se mu dostalo od velvyslance České republiky v Rakousku pana Jiřího Gruši. Na příkladě německo – francouzského usmíření usiluje o usmíření česko-německé.

V roce 2021 jsem přeložil do češtiny německou publikaci věnovanou historii Svazu Němců – Region Chebsko.