Profil PKMC

Rodové sdružení

Vzhledem k tomu, že seriózní genealogie klade důraz na skutečně doloženou posloupnost předků a nikoli na shodnost či podobnost příjmení, bylo v roce 2000 zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR Rodové sdružení Pavláků, jehož cílem je provádět genealogický výzkum rodu Pavláků z Krásenska.

Soubor rodinných fotografií
Soubor rodinných fotografií

Pečujeme o odkaz našich předků

Bude-li se někdo hlásit do našeho rozrodu a neprokáže-li jednoznačnou genealogickou posloupnost od našich předků, bude oprávněně považován za podvodníka a hochštaplera.

Titulní strana stanov
Titulní strana stanov
Registrace znaku a praporu na MV ČR
Registrace znaku a praporu na MV ČR. Strana č. 5 Stanov
Příloha ke Stanovám
Příloha ke Stanovám. Vyobrazení znaku a praporu
Pečeť rodového sdružení Pavláků
Pečeť rodového sdružení Pavláků

Setkáváme se bohužel se znakovými kancelářemi, které vytvářejí na základě shodnosti či podobnosti příjmení rodový erb, který je totožný či téměř totožný s erbem historické rodiny, čímž záměrně vytvářejí zdání genealogické souvislosti. V žádném případně se nelze hlásit k erbu historické rodiny bez řádného prokázání genealogické posloupnosti. Jako příklad lze uvést nabídku níže uvedené ZAHRANIČNÍ ZNAKOVÉ KANCELÁŘE, která nositelům našeho a podobných příjmení nabízí iluzi příslušnosti k našemu rodovému erbu.