Profil PKMC

Rodová tradice

Od roku 1360 po meči a od roku 1715 po přeslici. Součástí rodové tradice je péče o odkaz předků (myslivecká tradice, bohemismus, rodové sdružení).

Rodinná hrobka, Opočno, pol. 18. stol.

Původ rodu Pavlátů / Pavláků z Krasenska a jeho stručné dějiny

Rozrod erbu zkřížených hornických kladiv je doložen ve 14. století (1360). Naši přímí předkové jsou připomínáni jako majitelé hamrů u Moravského Berouna již v roce 1515. Tato stará vladycká rodina byla dne 8. 12. 1536 povýšena českým králem Ferdinandem I. Habsburským do moravského rytířstva. V Krasensku je rodina doložena již v době předbělohorské (1618). Od roku 1627 její členové vystupují pod příjmením Pavlak. Významným předkem byl Matyáš Adam Pawlack, krásenský rychtář, který v roce 1787 založil z rozhodnutí vrchnosti Triviální školu v Krásensku. V současné době slouží budova zemanské rychty vzdělávacím účelům, je tedy možno říci, že kruh se uzavřel.

Genealogická posloupnost po přeslici od roku 1715 do současnosti

Dne 8. 10. 1715 byl ve Vídni římskoněmeckým císařem Karlem VI. Habsburským povýšen do šlechtického stavu s právem na oslovení Prenobilis (Vysoce urozený) Jan Ludvík Traeger von Königinberg, můj praděd v 6. generaci.